πρόστυλος

-η, -ο / πρόστυλος, -ον, ΝΑ
1. αυτός που έχει στην πρόσοψή του στύλους
2. συνεκδ. αυτός που έχει στην πρόσοψή του στοά
3. φρ. «πρόστυλος ναός»
(στην αρχαιότητα) ναός ο οποίος είχε μπροστά από την κύρια είσοδο στοά αποτελούμενη από τέσσερεις ή έξι ή οκτώ κίονες
αρχ.
το ουδ. ως ουσ. τὸ πρόστυλον
η στοά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < προ-* + στύλος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • πρόστυλος — η, ο 1. για οικοδομές, αυτός που έχει μπροστά στύλους, στοά. 2. (αρχαιολ.), ο ναός που έχει στην κύρια είσοδο στοά με στύλους (κίονες): Πρόστυλος ναός …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • AMPHIPROSTYLA Aedes — Graece Αμφιπρόςτυλος, dicta est, quae in postico columnas habebat et fastigium, uti Πρόςτυλος, in fronte. Vocata autem πρόςτυλος, quae contra Antas duas columnas angulares haberet, et supra epistylia et dextra ac sinistra in versuris singulas.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • próstilo — ► adjetivo ARQUITECTURA Se aplica al templo que, además de tener las dos columnas contiguas, tenía otras dos enfrente de las pilastras angulares. * * * próstilo (del gr. «próstylos») adj. Arq. Se aplica a los templos clásicos con un pórtico de… …   Enciclopedia Universal

  • ANTIS (in) — in ANTIS dicebatur Templum, quod Antas haberet in pronao, Graece Ναὸς εν παραςτάτιν, Vitruvius l. 3. c. 1. In Antis erit aedes, quum habebit in fronte Antas parietum, qui cellam circumcludunt, et inter Antas in medio columas duas supraque… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • NARTHEX — Graece Νάρθηξ, ferula proprie. Plin. l. 13. c. 22. Ferula calidis nascitur locis atque trans maria geniculatis nodata scapis. Duo eius genera, Nartheca Groeci vocant assurgentem in altitunem. Nartheciam vero semper bumilem. E qua quia prima… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PRODOMUS — Graeca vox πρόδομος, aliter πρόναος, πρόςτοος et πρόςτυλος, in Graecorum aedibus sacris, dicebatur frons aedis cum columnis et fastigio, seu porticus ante aedem: erat enim haec pars Templorum, parietibus antarum vel columnis aedificata, cum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PRONAUS — Graece πρόναος, in Aedibus sacris Graecorum, dicta est, pars anterior Aedis, alias πρόδομος quoque, sicut ipsa aedes ναὸς ac δόμος. In Templis vero Christianorum Νάρθηξ eius locô erat, porticus videl. vel atrium ante Basilicum ad deambulandum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PROSTYLA Aedes — apud Vitruvium, l. 3. c. 1. Graece Πρόςτυλος, dicebatur ea, quae contra Antas duas columnas angulares habuit, et supra Epistylia, et dextra ac sinistra in versuris singulas. Α᾿μφιπρόςτυλος vero, quae in postico ad eundem modum columnas et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Νάος — Ο χώρος που είναι αφιερωμένος στη λατρεία του θεού, η κατοικία του θεού. Η έννοια του ν. συνδέεται γενικά με την έννοια του ιερού που, πιθανότατα, προηγείται και που σημαίνει έναν χώρο, συνήθως φυσικό, όπου η θεότητα εκδηλώνει την παρουσία και τη …   Dictionary of Greek

  • αμφιπρόστυλος — η, ο (Α ἀμφιπρόστυλος, ον) (ναός ή άλλο οικοδόμημα) που έχει στοά σε καθεμία από τις δύο στενές πλευρές του. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀμφι * + πρόστυλος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.